$value){ $params .= $sep.$key."=".$value; $sep="&"; } header('Location: http://creditcenter.bg/imot.bg/credit_form.php?'.$params); } ?> Изчислете месечната си вноска по ипотечния кредит
Колко ще е вноската по ипотеката ми?
Колко мога да изтегля с моите доходи?

Каква ще бъде вноската по ипотеката ми?
Вашата вноска е:


* Сумата е осреднена от офертите на водещите банки

С нас вие получавате:

credit point certificate

Месечен бюлетин
Получи информация за изгодни кредитни продукти

Услугите по кредитно посредничество се предлагат с ексклузивното съдействие на "КредитЦентър" ООД. Дружеството е регистрирано по Закона за защита на личните данни и действа съгласно режима и ограниченията на този закон при предоставянето на лични данни.