Предварително одобрение за кредит от КредитЦентър
Име и фамилия
Възраст
Семейно положение
e-mail
Телефон
ЕГН
Град
Месторабота
Трудов стаж на настоящата работамесеца
Чист месечен доход на семействотолева
Месечен разход по други кредитилева
Желаете ли да ползвате новини и информация от нас?
Декларирам, че посочените от мен данни са верни и съм съгласен да споделите данните ми с избрани банкови институции за целта на кредита и ипотечния сертификат

„КредитЦентър” ООД е регистрирано по Закона за Защита на Личните Данни и действа под режима и ограниченията на този закон. Предоставените лични данни ще бъдат използвани и обработвани от „КредитЦентър” ООД единствено за нуждите на кредитирането, издаването на предварително одобрение, оценката на кредитния риск и спазването на изисквания на закона, във връзка с всяка сделка, сключена между клиента и избраната банка.

Желаейки да ви издадем това одобрение, вие се съгласявате да споделим данните ви с избрани банкови институции за целите на кредита ви.